Történet

László István Honvéd Sporthorgász Egyesület - Hódmezővásárhely

                                  

Az egyesület 2005. évben közel harminc fővel alakult. 2010. évre több mint 800 felnőtt, ifjúsági és több mint 80 fő gyermek horgász tagra bővült. Az elmúlt években az egyesület létszáma már meghaladta az 1000 főt. Ez évi eddigi létszámunk már több mint 1350 fő. Néhány évvel ezelőtt a környékbeli településeken egyesületünk „égisze” alatt sporthorgász klubjaink alakultak, zömmel tiszai horgászokból.  A klubok javarészt önállóan szervezik a programjaikat, melyek főleg a horgászattal kapcsolatos szabadidős tevékenységhez köthetők. Persze az anyaegyesület sem tétlenkedik. Évről évre a rendszeres és visszatérő programokat szervezünk. Ilyenek például:

 

Tavaszi és őszi környezetvédelmi nap megrendezése horgászversennyel egybekötve a Tisza körtvélyesi holtágán (TISZTA KÖRTVÉLYESÉRT KUPA).
Májusban vagy szeptemberben részvétel a Hódmezővásárhelyen rendezendő „Nagy Sportágválasztó Nap”-on, mint kiállító.
Májusban vagy augusztusban rendezendő „Generali Kupa” horgászverseny a Generali Providencia Biztosító patronálásával.
HORGÁSZRANDEVÚ megrendezése Hódmezővásárhelyen, melynek mottója Horgászok, Színészek a Fogyatékkal élőkért. A fogyatékkal élőkkel tervezzük, egy önállá horgászklub megalakítását is, hogy a klub az egyesületen belül önállóan működne.
Októberben rendezzük meg a meghívásos László István Horgászversenyt külföldi résztvevőkkel.

Az előzőekben leírt programokat az egyesület nevezési díjakból, szövetségi támogatásból, de főleg saját forrásból finanszírozza.

A fenti programokból kiemelendő az évenkénti rendszerességgel megrendezendő tavaszi és őszi „Körtvélyesi környezetvédelmi” nap.

Gyakorlatilag már az egyesület megalakulása előtt néhány természetszerető horgászbarát összefogott, hogy a szeretett körtvélyesi holtág környékét rendbe tartsák, mivel egyre inkább kezdett elhanyagolt, gondozatlan és szemetes lenni. Tapasztalatunk szerint a horgászok mellett a kirándulók is felelősek a környék állapotáért. Az egyesület működésének egyik sarkalatos pontja épp a holtág védelme lett. Például szoros együttműködés volt a korábbi kezelő Tisza Halászati Szövetkezettel ( horgászhelyek kijelölése és karbantartása, szemétgyűjtő edények kihelyezése és a szemét összegyűjtése, a horgászhelyekre vezető utak karbantartása…stb.).

A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége és egyesületünk, a  László István Honvéd Sporthorgász Egyesület között korábban létrejött pozitív, előremutató tárgyalás eredményeképp a „Körtvélyesi holtág” vízkezelési jogát, hasznosítását közösen, együttműködve kaptuk meg hasznosításra ez évtől 2031. december 31.-ig. Ezzel a térség „úgymond” megvalósíthatja Tiszához kapcsolódó ökológiai rendszerének egységes elvek mentén zajló halgazdálkodását.

Az együttműködésünk alapvető célja egyesületünk tagságának igényeit figyelembe véve, a MOHOSZ ajánlását elfogadva, a reánk bízott vízkezelés leghatékonyabb és leggazdaságosabb megvalósítása.

Jelenleg érvényes forgalmazói megbízási szerződésünk van „Egységes Állami Horgászokmány” forgalmazására a jelenlegi szövetségünkkel (albizományos). E szerződés értelmében – a szerződés mellékletében feltüntetett forgalmazási pontokon – megkezdtük a szerződés szerinti okmányok kiadását. Ehhez szervesen illeszkedik a környékbeli horgászvizek területi jegyeinek értékesítése. Így gyakorlatilag február végén megkezdhettük a területi jegyek forgalmazását. Sőt a Gyermek horgászjegyek értékesítését is el tudtuk kezdeni. Ez igen fontos lépés az utánpótlás tekintetében.

A Körtvélyesi Holt - Tisza a Mártélyi Tájvédelmi Körzet része, a szentély jellegű holtágakhoz tartozik. Madárvédelmi szempontból fontos vizes élőhelynek számít. Területe:69ha Jellege:ártéri Tisza holtág Hossza:4,7km Átlagos szélessége:128m Átlagos vízmélység:3m Víztérfogata:1,8 millió m3. Helyrajzi szám:02060.

A Tisza bal partján, annak 203-205 fkm szelvényében fekszik. Közigazgatásilag Hódmezővásárhely városhoz tartozik. Tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. A halászati jogot a Tisza Halászati Szövetkezet gyakorolja 2015-ig.

A Tisza szabályozásakor (1887) alakult ki az U alakú holtág amely Körtvélyes és Petres földnyelvét tartja az ölében. A két morotva között húzódik a Kutyafenék rétje, a körtvélyesi holtág alatt pedig a Barci-rét. A Mártélytól három kilométerre délre eső holtágat a töltésen és a parton egyaránt el lehet érni. E holtág a maga szigetével és a Barci-réttel már a madarak (és kutatóik) birodalma. A madárvilágot és vele a szabályozás kori Tisza-ártér ránk maradt kicsiny foltját óvja a védettség. A fél évszázados megfigyelés során 37 halat, 34 emlőst, 119 fészkelő és 124 átvonuló madárfajt vettek számba. A természet háborítatlan csendje fogadja a természetkedvelőket. Kora tavasszal, rendszerint már márciusban megérkezik az első áradás, a víz órák alatt gáttól gátig nyúló tengerré válik, 2-3 m-es víz borítja el a hullámteret. Az árvíz alakulása kiszámíthatatlan. Egyik évben be sem következik, máskor néhány nap alatt levonul, de vannak esztendők, amikor hetekig is elidőzik. Ilyenkor többnyire utoléri a "zöldár", a Tisza - lombfakadáskor esedékes - második tavaszi árvize. Az évszázados nyárasok, füzesek mellett, a holtágakon tenyészik a rucaöröm, a békatutaj, a tündérrózsa, és itt van a Tisza mente egyik legszebb ecsetpázsitos mocsárrétje az igen megritkult "harsogó" harissal. A Körtvélyes-sziget a fekete gólyák gyülekezőhelye, de előfordul rétisas, halvány geze, kis kócsag és üstökös gém is.

A Tiszához az alsó végén lévő hullámtéri csatornán, az egykori, feltöltődött meder szakaszon (Tűfarok) keresztülkapcsolódik. A Tisza mindszenti vízmérce szerinti 380 cm-es vízálláskor kezdi feltölteni vízzel a holtágat. A holtág a Tiszával 400cm mértékadó vízszint mellett a Tűfarok-fokon keresztül (203 fkm) öblíthető. A Csala-fok felől 540cm vízállásnál kerül víz a Körtvélyes-sziget belsejébe. 500 cm tiszai vízállásnál a holtág északi ágából a Horgas-fokon is töltődik a Körtvélyes-sziget, ennek az alacsonyabb árhullámok esetén van jelentősége. A holtág alsó feléhez közel eső Tére-fokból 660 cm szintnél jut be a víz. A Sebes-fok korábban a Kutyafenéki rész és a Körtvélyesi-holtág között biztosította a vízjárást, azonban jelen beerdősült állapotában a vízszállításban nem vesz részt. A Sebes-fokot egy nyári gát keresztezi. A holtág vizét horgászatra, üdülésre, belvíztárózásra hasznosítják, vízkivétel nincs.

http://promenad.hu/cikk/kortvelyesen-ket-szervezet-is-szedte-a-szemetet-video-114890