Rendes közgyűlés - 2020. márcis 22.-én - 2019. évi zárszámadás

                                     HORGÁSZKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

Helyszín: Hódmezővásárhely Bakay u. 3. (Oktáv továbbképző központ)

A közgyűlésre azokat az egyesületi tagokat várjuk, akik 2019. évben tagsági díjukat befizették.

 

Napirendi pontok:

 

1./ A vezetőség 2019. évi beszámolója, zárszámadása és vagyonmérlege

2./ A Fegyelmi- és Felügyelő Bizottságok beszámolója

3./ Az egyesület 2020. évi költségvetése

4./ Hozzászólások, válaszadás és döntéshozatal

5./ 2020. évi feladatok

6./ Személyi változások 

7./ Egyebek

 

Amennyiben a közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban nem határozatképes az egyesület alapszabályának IV.2/c pontja szerint a közgyűlés ugyanezen a napon 9.00 órakor ismételten összehívásra kerül. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagok írásos előterjesztéseiket az egyesület irodájában a közgyűlést megelőzően 3 nappal, vagy postai úton tehetik meg.

 

 

                                                                                               Az egyesület vezetősége