LISHE közgyűlés 2018. 04.14

A László István Honvéd Sporthorgász Egyesület április 14.-én megtartotta az évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően 8.30-kor kezdődött, de mivel a megjelentek létszáma nem érte el az 50%+1 főt, ezért a alapszabály szerint 9.00 órakor kezdődődött el az érdemi munka.

Horváth Gusztáv egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Papp Róbert ügyvezető elnök ismertette az egyesület 2017. évi munkáját. jelentésében kiemelte:

Elsősorban a körtvélyesi holtág környezetének rendbe tétele ill. a csónakkikötő korlátok megépítése a csónak elhelyezési rend kialakítása volt elsődleges feladat.

Első lépésként az alsó „erdei” út járhatóvá tételét végezték el. Ennek következtében nyár elejére már végig járható volt, valamint a halásztanyától az alsó fok felé szintén jelentősen javult az út használhatósága.

Nagyon jelentős előrelépés volt a csónakkikötő korlátok telepítése. Eddig összesen 19 db korlát kihelyezése történt meg.

Szintén a tavalyi évben a három lejáró közelében, jól látható helyen információs táblákat helyeztek ki.

Az egyesületből 3 fő sikeres halőri vizsgát tett, illetve az eskütételt követően Társadalmi halőri igazolványt kaptak. Így már hatékonyabban tudják a halőri tevékenységet elvégezni, ami nem csak a körtvélyesi vízterületre érvényes, hanem a megyei szövetség által kezelt egyéb vízterületekre is.

Július hónaptól kezdődően megkezdhették a „horgászvizsgáztatást” is

2017. decemberében a Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 elnevezésű pályázati kiírása alapján ezt a vezetőség elkészítette, beadta, a pályázat kiíró érvényesen elfogadta.

Szintén tavalyi évben regisztrált az egyesület az „adó 1%-ának” igénylését, amit a NAV elfogadott és visszaigazolt. Így tehát ez évtől lehetőség van erre is.

A működés szempontjából fontos szervekkel: Megyei szövetséggel, rendőrséggel, környékbeli egyesületekkel, Önkormányzattal igen jó a  kapcsolat.

A beszámolóban elhangzott, hogy az egyesület és az általa kezelt körtvélyesi holtággal kapcsolatosan az MTV1 Pecatúra műsora ill. a Magyart Horgász decemberi száma is beszámolt a holtág jövőjéről ill. a horgászattal kapcsolatos kérdésekről.

A taglétszám alakulásának ismertetése után egyértelművé vált, hogy az egyesület igen meghatározó szerepet játszik a megye életében: gyakorlatilag létszám szerint  a megye 2-3-dik legnagyobb egyesülete a LISHE.

Főbb események említése szerint a tavaszi-őszi tisztasági napokon túlmenően a különböző versenyeken való részvétel ill. azok szervezése tette ki az egyesület egyéb horgászattal, környezetvédelemmel kapcsolatos munkáját.

A beszámolóban elhangzott, hogy tavaly 13 alkalommal történt haltelepítés: 2-3 nyaras pontyok mintegy 112 mázsa, ponty ivadék 200.000 db, csukaivadék 15.000 db, süllő ivadék 10.000 db.

A gazdasági beszámoló szerint az egyesület vagyon mérlege nőtt az előző évhez képest, már túllépte at 1.000.000 Ft-ot. A pozitív mérleg jó alapot nyújt az ez évi gazdálkodáshoz.

A Fegyelmi Bizottság javaslatára a közgyűlés elfogadta, hogy amelyik tag hiányosan töltötte ki a fogási naplót, úgy 500 Ft adminisztrációs költséget kénytelen fizetni az egyesületnek, mivel a központi rendszerbe kötelező felvezetni a fogásokat haljajonként/víztérkódonként. Ezt utólagosan elvégzi az egyesület adminisztrációja. Ez még mindig kedvezőbb, mint a 2000 Ft-os emelt díj.

Láda Gáspár – MOHOSZ alelnöke- a közgyűléshez eljuttatott levelében kiemelte az egyesület munkáját, ismertette a megyei szövetség létszám alakulását, valamint a MOHOSZ elképzelését.

A Fegyelmi Bizottság ill. a Felügyelői Bizottság beszámolói után személyi változásokról döntött a közgyűlés. Ennek egyik sarkalatos pontja a „gyermek és ifjúsági felelős” kijelölése volt. Egyik fő feladat az utánpótlás megszervezése volt – horgásztáborok rendezése, ifjúsági horgászok bevonása.

Az egyesület főbb feladata erre évre vonatkozóan:

A forgalmazással kapcsolatos szerződések megkötése, okmányok átvétele, forgalmazás megkezdése
Folyamatos szakmai együttműködés biztosítása a Megyei Szövetséggel, elsősorban a haltelepítés koordinálásában
Pályázatok figyelése, adott esetben azon részvétel
Egy pályázat beadva – várjuk a támogatást!!

Gyermek horgász táborhoz pályázat – készül, beadási határidő 2018. május 02.

A vízkezeléssel kapcsolatba: csónakkikötők létesítésének szükség esetenkénti fejlesztéseNem regisztrált csónakok ill. csónak maradványok kiemelésének előkészítése, végrehajtása
Horgászhelyek kialakítása – főleg a halásztanyától „lefelé”
Horgászhelyek megközelítésének biztosítása – folyamatos, az alsó erdészeti út járhatóvá tétele
Információs táblák aktualizálása, folyamatos hirdetések, tájékoztatók
Társadalmi halőrök tevékenységének megszervezése, halvédelem
Horgászvizsgáztatás tovább folytatása
A szokásos tisztasági napok megszervezése, lebonyolítása tavasszal és ősszel
Őszi tisztasági nappal egybekötött körtvélyesi horgászverseny rendezése tervezett időpont október 2.-dik hétvégéje
Horgászpálya szakasz létrehozásának kialakítási előkészítése – halásztanyától délre eső terület
A felgyői versenyt továbbra is szem előtt tartjuk szintén két alkalommal , áprilisban és októberben
Megpróbálunk megszervezni egy családi horgásznapot  -  július/augusztus – körtvélyes vagy Sun-City centrum
A szokásos versenyeken való részvétel – Földeák, Fehérparti fesztivál kupa, vezetőségi verseny Maty-ér
Ha az időjárás megengedi, akkor gyereknap környékén egy kis gyermek horgásznapot, bemutatót is tartunk Körtvélyesen
Önkormányzattal történő kapcsolattartás
Horgászturizmus fejlesztéséhez kiadvány szerkesztés előkészítése – szoros összefogással a szomszédos egyesületekkel, önkormányzattal

 

A vezetőség megköszönte a részvételt és eredményes horgászatot kívánt tagjaianak!