Horgászközgyűlési meghívó

Horgászközgyűlési meghívó

HORGÁSZKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A László István Honvéd Sporthorgász Egyesület (Hmvhely, Dr. Rapcsák A. út 30.) tagjai részére,
04.14-én 8.30-kor tartja meg 2017. évi zárszámadó közgyűlését a Kenguru Panzióban (Szántó K. J. u.
78. alatt) A közgyűlésre azokat az egyesületi tagokat várjuk, akik 2017. évben tagsági díjukat befizették.

Napirendi pontok:

  1. 1. A vezetőség 2017. évi beszámolója, zárszámadása és vagyonmérlege.
  2. 2. A Fegyelmi- és Felügyelő Bizottság beszámolója.
  3. 3. Az egyesület 2018. évi költségvetése.
  4. 4. Hozzászólások, válaszadás és döntéshozatal.
  5. 5. Személyi változások.
  6. 6. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban nem határozatképes
az egyesület alapszabályának IV.2/c pontja szerint a közgyűlés ugyanezen a napon 9.00-kor ismételten összehívásra kerül.

A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A tagok írásos előterjesztéseiket az egyesület irodájában a közgyűlést megelőzően 3 nappal, vagy postai úton tehetik meg.


Az egyesület vezetősége