Horgászvizsga rendje 2021. március 08-tól

Márciustól városunkban is újra indul  a horgászvizsgáztatás

Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége előírása alapján:

A hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013.évi CII. törvény 40. § (9) bek., és a 63. § (5) bek. b) pont bh) alpontban foglaltak szerint az állami horgászvizsga megszervezése, lebonyolítása, közreműködési megállapodás megkötése, a vizsgáztatásra való feljogosítás, a vizsgázottak és vizsga alól mentesítettek nyilvántartása, vizsgabizottsági tagok képesítési, személyi megfelelőségi vizsgálata és nyilvántartása a MOHOSZ közfeladat ellátási kötelezettségi körébe került.

A MOHOSZ e kötelezettségét az általa megbízott tagszervezeteken keresztül, a Horgász-Informatikai rendszer (HORINFO) horgászvizsga moduljának beindításával és folyamatos működtetésével látja el. 

Szövetségünk mint Csongrád megyei horgászvizsga koordinátor, és az arra megbízott tagegyesületeivel közvetlenül vizsgáztató szervezetként vesz részt a horgászvizsgáztatásban.

Megyénkben az eddig megszokottak szerint összesen tizenkét helyen zajlik majd rendszeres vizsgáztatás, de továbbra is lehetőség nyílik kihelyezett vizsgák lebonyolítására is. Elsőként a megyei szövetség irodájában, majd a MOHOSZ támogatásával és a HECSMSZ saját erős beruházásából biztosított technikai feltételek megteremtését követően fokozatosan a tagszervezeti helyszíneken is újraindulhat ez a munka.

Bővebben a "Horgászvizsga" menüpont alatt a "Horgászvizsga rendje 2021" ad bővebb tájékoztatást és a szükséges lépéseket megismerhetik!