2016. évi zárszámadó közgyűlés

2016. évi zárszámadó közgyűlés

HORGÁSZKÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 A László István Honvéd  Sporthorgász Egyesület (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák A. út 30.) tagjai részére, 2017.03.18.-án (szombaton) délelőtt  8 óra 30 perc kezdettel tartja meg 2016. évi zárszámadó közgyűlését a hmvhelyi Kenguru panzió téli kertjébe – Szántó Kovács J. u. 78. alatt. A közgyűlésre azokat az egyesületi tagokat várjuk, akik 2016. évben tagsági díjjal rendelkeztek.

Napirendi pontok:

1./ A vezetőség 2016. évi beszámolója, zárszámadása és vagyonmérlege

2./ A Fegyelmi- és Felügyelő Bizottságok beszámolója

3./ Az egyesület 2017. évi költségvetése

4./ Hozzászólások, válaszadás és döntéshozatal

5./ Személyi változások 

6./ Aktuális kérdések

7./ Egyebek

Amennyiben a közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban nem határozatképes az egyesület alapszabályának IV.2/c pontja szerint a közgyűlés ugyanezen a napon 9.00 órakor ismételten összehívásra kerül. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A tagok írásos előterjesztéseiket az egyesület irodájában a közgyűlést megelőzően 3 nappal, vagy postai úton tehetik meg.

 Az egyesület vezetősége